zakelijke teksten

check op inhoud en spelfouten

Check, check, dubbelcheck op spelfouten

Tijdens mijn studie Engelse taal- en letterkunde heb ik onderzoek gedaan naar leesgedrag bij studenten. De onderzoeksvraag was, of je je bij het lezen van een tekst op twee verschillende niveaus (inhoud en grammatica) tegelijkertijd even goed kunt concentreren. Om dit te testen, liet ik een paar medestudenten een korte tekst lezen met daarin een aantal spelfouten.

Check, check, dubbelcheck op spelfouten Meer lezen »