E-book tips examen Engels

Hoe bereid je je voor op het centraal schriftelijk eindexamen Engels?

Het centraal schriftelijk eindexamen Engels bestaat voor alle niveaus uit een aantal Engelse teksten en multiple choice vragen. Het doel van het examen is te bepalen of je begrijpt wat je leest. Veel middelbare scholieren hebben hier moeite mee. Gelukkig kun je door te oefenen snel beter worden in tekstbegrip! Je kunt oude examens maken, maar ik geef je ook een aantal tips waar je direct mee aan de slag kunt. Laat je weten of je er iets aan hebt?

In de voorbereiding

1 Vergroot je woordenschat

Om een tekst goed te kunnen begrijpen, hoef je zeker niet alle woorden die erin staan al te kennen, maar per niveau wordt wel een bepaalde woordenschat van je verwacht. Soms mag je tijdens het examen een woordenboek erbij houden, maar alles opzoeken kost veel te veel tijd! Hoe vergroot je nu je woordenschat?

 • Kijk Engelstalige films, documentaires, YouTube. Luister naar wat er gezegd wordt, zet de Nederlandse ondertiteling uit en Engelse ondertiteling aan.
 • Lees Engelse boeken, artikelen, nieuwsberichten.
 • Luister naar Engelstalige podcasts of radio.
 • Praat Engels, in de les, met vrienden, in de chat.

Vind je het heel moeilijk? Kies dan vooral onderwerpen uit die je interesseren. Kom je woorden tegen die je nog niet kent? Probeer eerst de betekenis uit de context te halen. Schrijf ze op en zoek de betekenis op. Er zijn heel veel online woordenboeken, als je het woord intypt en vertaling erachter, dan kun je de betekenis zo vinden. Zo maak je eigenlijk je eigen woordenboek. Snap je nu ook waarom je al die woordjes hebt moeten leren in de onderbouw? Hoe beter je ze in je hoofd hebt kunnen stampen, hoe makkelijker je het nu hebt. Kijk, lees en luister ook Engels vlak voor je examen, het brengt je alvast in de juiste stemming!

2 Oefen de leesstrategieën

Om een tekst te kunnen begrijpen en om de vragen goed te kunnen beantwoorden, hoef je niet alles tot in detail te weten. Je kunt zelfs al heel veel over een tekst leren voor je echt met lezen begint. Leesstrategieën helpen je om een tekst sneller te begrijpen. Ze besparen je dus tijd tijdens het eindexamen.

 • voorspellen: kijk naar de titel, de plaatjes, opvallende woorden en bedenk alvast waar de tekst in grote lijnen over gaat.
 • skimmen: kijk de tekst snel en globaal door om een idee te krijgen van de inhoud, denk aan de titel en tussenkopjes.
 • voorkennis: bedenk wat weet je al weet over het onderwerp van de tekst, maar blijf goed lezen. Soms wordt je op het verkeerde been gezet!
 • structuur: bestudeer de opbouw van de tekst, zie je waar inleiding, hoofdtekst en conclusie staan?
 • scannen: lees de tekst selectief om informatie te vinden, let op trefwoorden en kernwoorden.
 • gedetailleerd lezen: concentreer je op bepaalde alinea’s om de details uit te pluizen.
 • woordbetekenis afleiden: ken je bepaalde woorden niet, leidt ze dan af uit de context of mogelijke synoniemen.
E-book tips examen Engels

3 Let op de structuur

De structuur van de tekst zorgt ervoor dat je tijdens het lezen aan de hand wordt meegenomen. Een langere tekst bestaat vaak uit drie delen: een inleiding, een middenstuk en een slot. Maar ook de verschillende alinea’s kennen vaak zo’n opbouw. De eerste en laatste zin van een alinea zijn het belangrijkst. Bij kortere teksten met meer alinea’s en een enkele vraag over de globale inhoud van de tekst is het slim om je te concentreren op de eerste en de laatste alinea. Dat bespaart veel tijd.

Alinea’s zijn met elkaar verbonden door verbindingswoorden. Deze woorden zijn heel belangrijk voor het goede begrip van de tekst, daarom zijn er vaak vragen waarin je een verbindingswoord in een ‘gap’ moet invullen. Zo wordt getoetst of je begrijpt wat het verband is tussen de alinea’s: is de inhoud tegengesteld aan elkaar, vat de ene alinea de andere samen of worden er juist voorbeelden gegeven? Als je oude examens maakt, zul je zien dat er vaak dezelfde verbindingswoorden gebruikt en gevraagd worden. Leer de betekenis ervan uit je hoofd, dat maakt het examen een stuk gemakkelijker voor je!

Kennis over de structuur van een tekst is niet alleen handig voor het goed kunnen lezen, maar ook voor het schrijven van essays, samenvattingen en brieven. Twee vliegen in een klap, dus!

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Engels

En dan…de examenopgaven zijn uitgedeeld. Stress giert door je keel. Je moet dit examen halen om te kunnen slagen. Je mag het dus niet verpesten.

Haal even diep adem

Dit geldt natuurlijk voor ieder examen dat je doet. Voor je het examen openslaat, doe je even je ogen dicht, haalt diep adem en je denkt bij jezelf: “Ik kan dit. Ik heb heel goed geoefend en ga dit gewoon halen.”

Gewoon doorgaan

Scan de verschillende teksten en vragen, zodat je een idee hebt van de onderwerpen. Je hoeft ze niet op volgorde te maken, dus vind je de eerste tekst of vragen te moeilijk? Ga eerst rustig een andere tekst proberen. Je zult zien dat je dan ineens minder moeite hebt met de moeilijkste tekst.

Heb je nog vragen of wil je graag met iemand oefenen? Neem contact met me op! En moet je binnenkort examen doen? Heel veel succes!